รวมเพลง"สเกน สุทธิวงศ์"...เวทีพันธมิตรฯมัฆวานรังสรรค์+ทำเนียบรัฐบาล
**ขอขอบคุณ ASTV และ PAD เจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวีดีโอไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ช ม ร ม ค น กู้ ช า ติ @ ที โ อ ที ภ า ค ก ล า ง : http://www.uthaisak.com


eXTReMe Tracker